Scudo Solutions Oy

Tavoite hankinnalle

Työeläkevakuutusyhtiö Varma on hankkinut vuonna 2023 Scudo Solutions Oy:n kehittämän modernin Scudo Pro -pilvipalvelun rakennusprojektiensa kustannushallintaan.

Varman kehitysasiantuntija Joel Kasurinen kuvaa Varman perusteita projektinhallintajärjestelmän kilpailuttamiselle:

”Halusimme tehostaa ja parantaa rakennuttamisen projektien hallintaan liittyviä prosesseja.”

Varma tunnisti Scudon Solutionsin ja Graviconin yhteistoimituksessa potentiaalin prosessiensa tehostamiseen ja työtapojensa kehittämiseen. Uuden systeemin avulla hankkeiden raportoiminen ja seuraaminen tehostuvat entisestään, ja uusi järjestelmä myös tuo projektien hallintaan entistä parempaa ennustettavuutta.

Sujuva käyttöönotto

Pilvipalvelun käyttöönottoprojekti toteutettiin yhteistyössä Gravicon Oy:n kanssa, missä Scudo Solutions toimitti Scudo Pro -ohjelmistoratkaisun ja Gravicon toimitti Modelspace Hankkeet -ohjelmistoratkaisun. Käyttöönotto toteutui ammattitaitoisen suunnitellusti.

Varman edustajat kehitysasiantuntija Joel Kasurinen ja rakennuttajapäällikkö Tommi Metsälä kiittävät Scudo Solutionsin ja Graviconin yhteistoimitusta sujuvuudesta:

”Scudo Pron ja Modelspacen välinen integraatio oli saumatonta”. Varman asiantuntijat kokevat lisäksi, että Scudo Pro ja Modelspace tukevat toisiaan hyvin: ”On ilmeistä, että Scudo Solutions ja Gravicon ovat tehneet aiemminkin projekteja yhdessä, sillä toimintatavat ovat hioutuneet sujuviksi”, Joel Kasurinen kuvailee.

Lähes reaaliaikainen kustannusten ennustaminen ja tiedon helppo saatavuus ovat toteutuneet

Scudo Pro ratkaisi Varman rakennusprojektien kustannusohjauksessa muun muassa yksittäisen projektien kustannustoteumatietojen keskitetyn ja helpon saatavuuden rakennuttajille suoraan Scudo Pro -pilvipalvelusta. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa kustannusten ennustamisen helppoutta, mikä voidaan toteuttaa lähes reaaliaikaisesti. Lisäksi Scudo Pro auttoi Varmaa tehostamaan työn tekemistä eri projekteissa, joissa esimerkiksi raportointi, seuranta ja tiedonsiirto ovat helpottuneet merkittävästi.

Paras ja helpoin vaihtoehto projektien kustannushallintaan

Scudo Solutions on vakiintunut toimija suomalaisessa markkinassa ja järjestelmästä löytyi valmiit integraatiot muun muassa projektinhallinnan järjestelmään (Modelspace) ja suureen määrään eri taloushallinnon ohjelmistoja. Ratkaisu oli Varmalle helppo, koska Varman ei tarvinnut kehittää omia prosessejaan uudelleen alusta. Scudo Solutionsin tarjoama Scudo Pro oli Varman kannalta paras vaihtoehto markkinoilla.

Käyttäjät pitävät Scudo Pron käyttämisestä

Scudo Pro on saatu hyvin käyttöön Varmassa onnistuneen käyttöönoton ja Scudon tarjoaman asiakaslähtöisen tuen ansiosta. Näin ollen Varman käyttäjät hyödyntävät täysipainoisesti Scudo Prota muun muassa hankkeiden ohjaukseen, kustannusseurantaan ja raportointiin. Tärkeä elementti on myös tietojen automaattinen liikkuminen järjestelmien välillä helppojen integraatioiden johdosta.

Olemme tyytyväisiä Scudo Pron valintaamme!


Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on yksi Suomen suurimmista kiinteistösijoittajista noin 5,6 miljardin euron kiinteistöomaisuudella. Vastuullisena kiinteistönomistajana huolehdimme kiinteistöjemme energiatehokkuudesta ja tavoittelemme kiinteistöjen hiilineutraaliutta energiankäytön osalta vuoteen 2030 mennessä. Kiinteistösalkun koko on 5,6 miljardia euroa, toimitiloja ja liikekiinteistöjä on 74 kpl, vuokrakoteja on noin 4,600 kpl ja ympäristösertifikaatteja on 62 kpl.

Scudo Solutions on suomalainen projektien ja kustannusten hallintaan erikoistunut ohjelmistoyritys vuodesta 2012 alkaen. Yli 20 miljardin euron ja yli 50,000 kustannusohjatun projektin ja 4,000 tyytyväisen käyttäjän kokemuksella tarjoamme asiakkaillemme syvällistä osaamista ja kehittyneitä ohjelmistoratkaisuja projektien kustannushallintaan. Scudo Pro on helppo, moderni ja jatkuvasti kehittyvä pilvipalvelu, jonka käyttämisestä asiakkaamme pitävät (CRR yli 95 %).