Tietosuojaseloste

Scudo Solutions Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Scudo Solutions Oy (2450564-4)
Linnoitustie 4
02600 Espoo

2. Asiakas- ja markkinointirekisteriasioista vastaava henkilö

Antti Tavaila (antti.tavaila @ scudo.fi)

3. Rekisterin nimi

Scudo Solutions Oy – asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään:

 • Asiakassuhteiden hoitoon ja ylläpitoon
 • Markkinointiin

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietosisältö voi sisältää seuraavia henkilötietoja:

 • Etunimi, sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Yritys
 • Yrityksen osoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin sisältämien tietojen tietolähteitä ovat:

 • Asiakastapaamiset
 • Julkisesta uutisvirrasta tehdyt havainnot
 • Ulkopuolisilta palvelun tuottajilta ostetut markkinointirekisterit
 • Hakemalla yleisistä yritystietojärjestelmistä kuten www.ytj.fi tai www.finder.fi
 • Markkinointikirjeet
 • Kyselylomakkeet

7. Evästeet

Käytämme evästeitä ja muuta vastaavaa teknologiaa analysoimaan mm. mistä IP osoitteesta Scudo Solutions Oy:n kotisivuilla vieraillaan.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Scudo Solutions Oy ei luovuta rekisterin tietoja kolmansille osapuolille tai käytä henkilötietoja muuhun tarkoitukseen kuin asiakkaan toimitussopimuksen täyttämiseksi. Toimittaja ei luovuta tietoja EU tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus:

 • Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisena rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
 • Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Oikeus tulla unohdetuksi:

 • Rekisteröidyllä on oikeus tulla unohdetuksi. Tällöin häntä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä.

Oikeus siirtää tiedot toiseen järjestelmään:

 • Rekisteröidyllä on oikeus siirtää häntä koskevat tiedot sähköisesti luettavassa muodossa toiseen järjestelmään.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterimme on tallennettu sähköisessä muodossa.
Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä rekisterin tietoja. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat teknisillä keinoilla suojattuja.

11. Tietosuojakuvauksen päivitykset

Scudo Solutions Oy päivittää tätä tietosuojakuvausta uusilla versioilla tarvittaessa. Uusin versio on julkaistu Scudo Solutions Oy:n internet sivuilla osoitteessa www.scudo.fi.