Projektien kustannushallinta ei ole koskaan ollut näin helppoa, edullista ja käyttäjäystävällistä.

Scudo Pro on skaalautuva ja 100 % pilvipalvelu projektien ja portfolion kustannusten sekä tulojen hallintaan. Scudo pitää projektit budjetissa. Yli 50 000 hallittua projektia, arvoltaan yli 20 miljardia euroa ja 4 000 tyytyväistä käyttäjää tekevät Scudo Pro´sta markkinoiden luotettavimman ratkaisun. Scudon asiakaspysyvyysaste on yli 95 %.

Tee projekteistasi hallittuja, ennakoitavia ja taloudellisesti kannattavia turvallisten, nykyaikaisten, yksinkertaisten ja kustannustehokkaiden ohjelmistopalveluidemme avulla.

Scudo Pron avulla saat projektit pysymään budjeteissaan

Voit helposti hallita ja kustannusohjata sekä yksittäistä projektia että koko projektiportfoliota ja pidät kaikki projektisi ja käyttäjät yhdessä paikassa. Integroimme Scudon edullisesti ja nopeasti muihin järjestelmiin sekä tarjoamme suomalaisen tuen, käyttöönotto- ja koulutuspalvelun.

Ominaisuudet aktiiviseen projektitalouden ohjaukseen

Piilota
Kustannusohjaus

Budjetointi

Toteutuneet kustannukset

Sitoutuneet kustannukset

Loppukustannusennuste

Lisä- ja muutostöiden hallinta

Kassavirtalaskenta

Kassavirtaraportointi

Katso kassavirta -webinaari

Piilota
Tulojen hallinta

Tulojen hallinta

Tulojen raportointi

Kassavirtalaskenta

Kassavirtaraportointi

Katso kassavirta -webinaari

Piilota
Raportointi

Noin 30 eri raporttia

Muokattava raportointi projektille ja portfoliolle

Kassavirtaraportointi

Verottajan urakkailmoitukset

Piilota
Muut toiminnot

Vakuuksien hallinta

Reaaliaik. tilaajavastuutieto

Tehtäväsuunnittelu (GANTT)

Hankintojen hallinta

Nopeat integraatiot (talous/ERP)

Tiedon sisäänluku (txt, csv, xml)

”Scudo Pro antaa meille mahdollisuuden keskitettyyn hankkeiden hallintaan, jolloin käytettävät prosessit tehostuvat ja yksinkertaistuvat. Scudo Pron avulla saamme vakiomalliset raportit kaikista hankkeista.”

Aki Havia
Johtaja, rakennuttaminen ja ylläpito – Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Kustannusten seurannasta kohti aktiivista kustannusohjausta

Kustannushallinta on ylpeydenaiheemme ja ainoa tehtävämme on pitää sinun projektisi budjetissa. Tarjoamme ennakoitavaa kustannushallintaa ja reaaliaikaista ohjaamista integroituna saumattomasti asiakkaan nykyisiin järjestelmiin. Yhtenäisen raportoinnin avulla tieto on läpinäkyvästi kaikkien sidosryhmien saatavilla mahdollistaen läpinäkyvät, tehokkaat ja automatisoidut prosessit läpi koko organisaation.

Kiinteistönomistajille

Kiinteistönomistajan kaikki hankkeet (korjaus- ja uudishankkeet) hallitaan yhdessä paikassa mahdollistaen tehokkaan portfolionhallinnan (investointiohjelmat).

Teollisuuden hankkeisiin

Joustavat ratkaisut mahdollistavat tehokkaan projektinhallinnan ja kustannusohjauksen suurten ja monimutkaisten rakennusprojektien tarpeisiin.

Urakoitsijoille

Projektit ovat keskitetysti yhdessä yhteisessä tietokannassa, joka mahdollistaa kaikki keskeisimmät työkalut urakoitsijalle: budjetointi ja kustannusennuste, sitoutuneiden ja toteutuneiden kustannusten vertailu sekä projektin kannattavuus.

Konsulteille

Joustavan kustannusohjausjärjestelmän avulla voit hallita ja raportoida asiakkaasi rakennusprojekteja. Valmiit, räätälöidyt raportit tehostavat työtäsi.

Hyvinvointialueille ja sairaanhoitopiireille

Kustannusohjausratkaisumme skaalautuu yksittäisistä sairaalaprojekteista koko hankemassan hallintaan (uudis- ja korjaushankkeet). Aktiivinen kustannusennustaminen tehostaa yksittäisten hankkeiden kustannushallintaa, kun taas vuosibudjetoinnit, ennusteet ja kokonaishankkeiden kattava raportointi tekevät koko hankeportfolion hallinnasta helpompaa.

Kunnille ja kaupungeille

Kaikki kunnan rakentamisen hankkeet löytyvät yhdestä paikasta. Portfoliohallinnan avulla hankemassaa voidaan suodattaa ja raportoida yksiköittäin eri kriteerien (kuten alueen, projektipäällikön, toimialan, ryhmän tai tilan) mukaan. Jokaisesta hankkeesta on saatavilla ajantasaiset kustannusennusteet ja verottajan vaatimat urakkailmoitukset.

Allianssit

Palvelemme allianssimallin pääperiaatteita kustannushallinnan näkökulmasta. Läpinäkyvä tiedonkulku kaikille sidosryhmille edistää koko hankkeen edistymistä ja mahdollistaa innovatiivisten ratkaisujen löytämisen hankkeen toteuttamiseksi.

Asiakkaitamme

Ota yhteyttä myyntiimme

Tutkimukset osoittavat, että yli 70% kaikista rakennus- ja kiinteistöalan hankkeista ylittää budjetin vähintään 5%. Me haluamme auttaa juuri sinua projektissasi – jos sinulla on haaste, meillä on osaaminen ja työkalut sen ratkaisemiseksi!