Tehosta kustannushallintaa

Scudo Pro on helppo, tehokas ja monipuolinen 100 % pilvipalvelu, jonka avulla projektisi pysyvät budjetissa. Scudolla tehtävä aktiivinen kustannusohjaus soveltuu erinomaisesti kaikenlaisiin projekteihin niin tilaajalle, kiinteistönomistajalle, rakennuttajalle, urakoitsijoille kuin projektinjohto- ja rakennuttajakonsulteille.

Scudo Pron avulla saat projektit pysymään budjeteissaan

Voit helposti hallita ja kustannusohjata sekä yksittäistä projektia että koko projektiportfoliota ja pidät kaikki projektisi ja käyttäjät yhdessä paikassa. Integroimme Scudon edullisesti ja nopeasti muihin järjestelmiin sekä tarjoamme suomalaisen tuen, käyttöönotto- ja koulutuspalvelun.

Aktiivinen kustannusten hallinta

BUDJETOINTI JA LOPPUKUSTANNUSENNUSTE

 • Kustannustavoite budjettina halutulla tarkkuudella; summataso, nimiketaso, yksikköhintaluettelo
 • Aktiivinen loppukustannusennusteen päivittäminen sisältäen useita erilaisia ennustetapoja

TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET

 • Toteutuneet kustannukset muodostuvat ostolaskuista ja muista projektille kohdistuvista kustannuskirjauksista (esim. organisaation sisäiset kustannukset)
 • Toteutuneet kustannukset kirjataan ostolaskuina ja tyypillisin tapa on tuoda ne automaattisella integraatiolla taloushallinnosta

INTEGROINTI KYMMENIIN TALOUSHALLINTO- JA ERP-JÄRJESTELMIIN

 • Basware, eFina, Hogia, Jeeves, Lemonsoft, MS Dynamics, Procountor, Raindance, Rondo, SAP, Visma Business, Visma Fivaldi, Visma Netvisor jne.

VEROTTAJALLE TEHTÄVIEN URAKKAILMOITUSTEN HALLINTA

 • Scudo Pro sisältää kaikki ne elementit, joita vaaditaan tietosisällön muodostamiseen ja ilmoittamiseen verottajalle liittyen projektin ostamiin rakentamispalveluihin (urakkailmoitus)
 • Järjestelmän sisältämän aineiston oikeellisuuden tarkistaminen ohjaa käyttäjää, jotta ilmoitussisältö on muodollisesti oikein
 • Itse ilmoittaminen tapahtuu kätevästi suoraan Scudo Prosta verottajan tietokantaan

SITOUTUNEET KUSTANNUKSET

 • Sitoutuneiden kustannusten hallinta ja analysointi on keskeinen osa kustannusohjausta
 • Kuinka paljon budjetista/ennusteesta on jo sidottu vs. paljonko on tilaamattomien töiden ja hankintojen osuus

AKTIIVINEN KUSTANNUSOHJAUS

 • Vapaasti määriteltävät projektin osittelut tarpeen mukaan (nimikkeistö/littera ja hierarkia)
 • Kustannusohjauksen ja raportoinnin kulmakivenä toimii projektin osittelu, jossa kunkin projektin osalta voidaan vapaasti määrittää haluttu osittelujen nimikkeistöjen tarkkuus
 • Joustavana järjestelmänä voi Scudo Prossa muokata nimikkeistöä helposti myös projektin toteutuksen aikana

KASSAVIRTA JA NETTOKASSAVIRTA -LASKELMAT (ENNUSTEEN KASSAVIRTA)

 • Kassavirtalaskelma on keskeinen osa kustannussuunnittelua, analyysiä ja ennustamista
 • Kassavirtaennustetta voidaan tapauskohtaisesti ylläpitää joko koko projektin tasolla tai yksittäisten nimikkeiden tasolla
 • Hyödynnä järjestelmän sisältämiä massatoimintoja oletuskassavirran asettamiseen (S-käyrämallit) sekä ennusteen päivittämiseen

MONIPUOLINEN MUOKATTAVA RAPORTOINTI YKSITTÄISESTÄ PROJEKTISTA TAI PORTFOLIOSTA

 • Modernit REST API -rajapinnat
 • Tilanneyhteenvedot
 • Raportit tallennettavissa PDF-, Excel- ja CSV-muotoihin
 • Liikennevalomittarit (KPI-mittarit)

Muut ominaisuudet

Bidcon
 • Vakuuksien hallinta
  • Voit hallita projektisi vakuuksia helposti ja läpinäkyvästi
 • Aktiivinen tulojen hallinta (mm. nettokassavirta)
 • Toimittajien reaaliaikaisten tilaajavastuutietojen tarkastelu
  • Luotettava kumppani -raportti
  • Saat nappia painamalla ajantasaisen tiedon toimittajan tilanteesta
 • Organisaation kaikkien tuleville vuosille suunniteltujen investointien vuositasoinen kustannussuunnittelu/budjetointi ja yhteenveto
   • Tehtäväsuunnittelu (GANTT-kaavio)
   • Tietojen helppo sisäänluku CSV-tiedostosta
    • Maksuerät, nimikkeistöt eli litterasto, yritykset, tilaukset, laskut, ennustemuistiot, jne.
   • Hankintojen hallinta
    • Hallitse kätevästi hankintasuunnitelmia ja vuosisopimuksia
     Bidcon

     ”Scudo Pro antaa meille mahdollisuuden keskitettyyn hankkeiden hallintaan, jolloin käytettävät prosessit tehostuvat ja yksinkertaistuvat. Scudo Pron avulla saamme vakiomalliset raportit kaikista hankkeista.”

     Aki Havia
     Johtaja, rakennuttaminen ja ylläpito – Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

     Kustannusten seurannasta kohti aktiivista kustannusohjausta

     Kustannushallinta on ylpeydenaiheemme ja ainoa tehtävämme on pitää sinun projektisi budjetissa. Tarjoamme ennakoitavaa kustannushallintaa ja reaaliaikaista ohjaamista integroituna saumattomasti asiakkaan nykyisiin järjestelmiin. Yhtenäisen raportoinnin avulla tieto on läpinäkyvästi kaikkien sidosryhmien saatavilla mahdollistaen läpinäkyvät, tehokkaat ja automatisoidut prosessit läpi koko organisaation.

     Kiinteistönomistajille

     Kiinteistönomistajan kaikki hankkeet (korjaus- ja uudishankkeet) hallitaan yhdessä paikassa mahdollistaen tehokkaan portfolionhallinnan (investointiohjelmat).

     Teollisuuden hankkeisiin

     Joustavat ratkaisut mahdollistavat tehokkaan projektinhallinnan ja kustannusohjauksen suurten ja monimutkaisten rakennusprojektien tarpeisiin.

     Urakoitsijoille

     Projektit ovat keskitetysti yhdessä yhteisessä tietokannassa, joka mahdollistaa kaikki keskeisimmät työkalut urakoitsijalle: budjetointi ja kustannusennuste, sitoutuneiden ja toteutuneiden kustannusten vertailu sekä projektin kannattavuus.

     Konsulteille

     Joustavan kustannusohjausjärjestelmän avulla voit hallita ja raportoida asiakkaasi rakennusprojekteja. Valmiit, räätälöidyt raportit tehostavat työtäsi.

     Hyvinvointialueille ja sairaanhoitopiireille

     Kustannusohjausratkaisumme skaalautuu yksittäisistä sairaalaprojekteista koko hankemassan hallintaan (uudis- ja korjaushankkeet). Aktiivinen kustannusennustaminen tehostaa yksittäisten hankkeiden kustannushallintaa, kun taas vuosibudjetoinnit, ennusteet ja kokonaishankkeiden kattava raportointi tekevät koko hankeportfolion hallinnasta helpompaa.

     Kunnille ja kaupungeille

     Kaikki kunnan rakentamisen hankkeet löytyvät yhdestä paikasta. Portfoliohallinnan avulla hankemassaa voidaan suodattaa ja raportoida yksiköittäin eri kriteerien (kuten alueen, projektipäällikön, toimialan, ryhmän tai tilan) mukaan. Jokaisesta hankkeesta on saatavilla ajantasaiset kustannusennusteet ja verottajan vaatimat urakkailmoitukset.

     Allianssit

     Palvelemme allianssimallin pääperiaatteita kustannushallinnan näkökulmasta. Läpinäkyvä tiedonkulku kaikille sidosryhmille edistää koko hankkeen edistymistä ja mahdollistaa innovatiivisten ratkaisujen löytämisen hankkeen toteuttamiseksi.

     Asiakkaitamme

     Ota yhteyttä myyntiimme

     Tutkimukset osoittavat, että yli 70% kaikista rakennus- ja kiinteistöalan hankkeista ylittää budjetin vähintään 5%. Me haluamme auttaa juuri sinua projektissasi – jos sinulla on haaste, meillä on osaaminen ja työkalut sen ratkaisemiseksi!