Projektien kustannushallinta ei ole koskaan ollut näin helppoa, käyttäjäystävällistä ja edullista

Scudo Pro on skaalautuva ja 100 % pilvipalvelu projektien ja portfolion kustannusten sekä tulojen hallintaan. Scudo pitää projektit budjetissa. Yli 50 000 hallittua projektia, arvoltaan yli 20 miljardia euroa ja 4 000 tyytyväistä käyttäjää tekevät Scudo Pro´sta markkinoiden luotettavimman ratkaisun. Scudon asiakaspysyvyysaste on yli 95 %.

Tee projekteistasi hallittuja, ennakoitavia ja taloudellisesti kannattavia turvallisten, nykyaikaisten, yksinkertaisten ja kustannustehokkaiden ohjelmistopalveluidemme avulla.

Scudo Pron avulla saat projektit pysymään budjeteissaan

Voit helposti hallita ja kustannusohjata sekä yksittäistä projektia että koko projektiportfoliota ja pidät kaikki projektisi ja käyttäjät yhdessä paikassa. Integroimme Scudon edullisesti ja nopeasti muihin järjestelmiin sekä tarjoamme suomalaisen tuen, käyttöönotto- ja koulutuspalvelun.

8 pääominaisuutta aktiiviseen kustannusohjaukseen

1) BUDJETOINTI JA LOPPUKUSTANNUSENNUSTE

 • Kustannustavoite budjettina halutulla tarkkuudella; summataso, nimiketaso, yksikköhintaluettelo
 • Aktiivinen loppukustannusennusteen päivittäminen sisältäen useita erilaisia ennustetapoja

2) SITOUTUNEET KUSTANNUKSET

 • Sitoutuneiden kustannusten hallinta ja analysointi on keskeinen osa kustannusohjausta
 • Kuinka paljon budjetista/ennusteesta on jo sidottu vs. paljonko on tilaamattomien töiden ja hankintojen osuus

3) TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET

 • Toteutuneet kustannukset muodostuvat ostolaskuista ja muista projektille kohdistuvista kustannuskirjauksista (esim. organisaation sisäiset kustannukset)
 • Toteutuneet kustannukset kirjataan ostolaskuina ja tyypillisin tapa on tuoda ne automaattisella integraatiolla taloushallinnosta

4) AKTIIVINEN KUSTANNUSOHJAUS

 • Vapaasti määriteltävät projektin osittelut tarpeen mukaan (nimikkeistö/littera ja hierarkia)
 • Kustannusohjauksen ja raportoinnin kulmakivenä toimii projektin osittelu, jossa kunkin projektin osalta voidaan vapaasti määrittää haluttu osittelujen nimikkeistöjen tarkkuus
 • Joustavana järjestelmänä voi Scudo Prossa muokata nimikkeistöä helposti myös projektin toteutuksen aikana

5) MONIPUOLINEN MUOKATTAVA RAPORTOINTI YKSITTÄISESTÄ PROJEKTISTA TAI PORTFOLIOSTA

 • Modernit REST API -rajapinnat
 • Tilanneyhteenvedot
 • Raportit tallennettavissa PDF-, Excel- ja CSV-muotoihin
 • Liikennevalomittarit (KPI-mittarit)

6) KASSAVIRTA- JA NETTOKASSAVIRTLASKELMAT (ENNUSTEEN KASSAVIRTA)

 • Kassavirtalaskelma on keskeinen osa kustannussuunnittelua, analyysiä ja ennustamista
 • Kassavirtaennustetta voidaan tapauskohtaisesti ylläpitää joko koko projektin tasolla tai yksittäisten nimikkeiden tasolla
 • Hyödynnä järjestelmän sisältämiä massatoimintoja oletuskassavirran asettamiseen (S-käyrämallit) sekä ennusteen päivittämiseen

7) VEROTTAJALLE TEHTÄVIEN URAKKAILMOITUSTEN HALLINTA

 • Scudo Pro sisältää kaikki ne elementit, joita vaaditaan tietosisällön muodostamiseen ja ilmoittamiseen verottajalle liittyen projektin ostamiin rakentamispalveluihin (urakkailmoitus)
 • Järjestelmän sisältämän aineiston oikeellisuuden tarkistaminen ohjaa käyttäjää, jotta ilmoitussisältö on muodollisesti oikein
 • Itse ilmoittaminen tapahtuu kätevästi suoraan Scudo Prosta verottajan tietokantaan

8) INTEGROINTI KYMMENIIN TALOUSHALLINTO- JA ERP-JÄRJESTELMIIN

 • Basware, eFina, Hogia, Jeeves, Lemonsoft, MS Dynamics, Procountor, Raindance, Rondo, SAP, Visma Business, Visma Fivaldi, Visma Netvisor jne.

7 muuta ominaisuutta aktiiviseen kustannusohjaukseen

1) AKTIIVINEN TULOJEN HALLINTA

 • Muun muassa nettokassavirran hallinta

2) INVESTOINTIEN KUSTANNUSSUUNNITTELU

 • Oganisaation kaikkien tuleville vuosille suunniteltujen investointien vuositasoinen kustannussuunnittelu/budjetointi ja yhteenveto

3) TILAAJAVASTUUTIETOJEN hallinta

 • Reaaliaikainen tilaajavastuutietojen tarkastelu
 • Luotettava kumppani -raportti
 • Saat nappia painamalla ajantasaisen tiedon toimittaja  tilanteesta

4) VAKUUKSIEN HALLINTA

 • Voit hallita projektiesi vakuuksia helposti ja läpinäkyvästi

5) hankintojen hallinta

 • Hallitse kätevästi ja läpinäkyvästi vuosisopimuksia ja hankintasuunnitelmia

6) TEHTÄVÄSUUNNITTELU (GANTT-KAAVIO)

 • Kuvaa projektin tehvätä jana-aikakaaviona helposti ja tehokkaasti
 • Voit perustaa nimikkeet esimerkiksi kopioimalla projektin kustannusvalvontarakenteen tehtäväluetteloksi tai käsin syöttämällä

7) tietojen sisäänluku

 • Tietojen helppo ja tehokas sisäänluku CSV-tiedostosta
 • Maksuerät, nimikkeistöt eli litterasto, yritykset, tilaukset, laskut, ennustemuistiot yms.

”Scudo Pro antaa meille mahdollisuuden keskitettyyn hankkeiden hallintaan, jolloin käytettävät prosessit tehostuvat ja yksinkertaistuvat. Scudo Pron avulla saamme vakiomalliset raportit kaikista hankkeista.”

Aki Havia
Johtaja, rakennuttaminen ja ylläpito – Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Kustannusten seurannasta kohti aktiivista kustannusohjausta

Kustannushallinta on ylpeydenaiheemme ja ainoa tehtävämme on pitää sinun projektisi budjetissa. Tarjoamme ennakoitavaa kustannushallintaa ja reaaliaikaista ohjaamista integroituna saumattomasti asiakkaan nykyisiin järjestelmiin. Yhtenäisen raportoinnin avulla tieto on läpinäkyvästi kaikkien sidosryhmien saatavilla mahdollistaen läpinäkyvät, tehokkaat ja automatisoidut prosessit läpi koko organisaation.

Kiinteistönomistajille

Kiinteistönomistajan kaikki hankkeet (korjaus- ja uudishankkeet) hallitaan yhdessä paikassa mahdollistaen tehokkaan portfolionhallinnan (investointiohjelmat).

Teollisuuden hankkeisiin

Joustavat ratkaisut mahdollistavat tehokkaan projektinhallinnan ja kustannusohjauksen suurten ja monimutkaisten rakennusprojektien tarpeisiin.

Urakoitsijoille

Projektit ovat keskitetysti yhdessä yhteisessä tietokannassa, joka mahdollistaa kaikki keskeisimmät työkalut urakoitsijalle: budjetointi ja kustannusennuste, sitoutuneiden ja toteutuneiden kustannusten vertailu sekä projektin kannattavuus.

Konsulteille

Joustavan kustannusohjausjärjestelmän avulla voit hallita ja raportoida asiakkaasi rakennusprojekteja. Valmiit, räätälöidyt raportit tehostavat työtäsi.

Hyvinvointialueille ja sairaanhoitopiireille

Kustannusohjausratkaisumme skaalautuu yksittäisistä sairaalaprojekteista koko hankemassan hallintaan (uudis- ja korjaushankkeet). Aktiivinen kustannusennustaminen tehostaa yksittäisten hankkeiden kustannushallintaa, kun taas vuosibudjetoinnit, ennusteet ja kokonaishankkeiden kattava raportointi tekevät koko hankeportfolion hallinnasta helpompaa.

Kunnille ja kaupungeille

Kaikki kunnan rakentamisen hankkeet löytyvät yhdestä paikasta. Portfoliohallinnan avulla hankemassaa voidaan suodattaa ja raportoida yksiköittäin eri kriteerien (kuten alueen, projektipäällikön, toimialan, ryhmän tai tilan) mukaan. Jokaisesta hankkeesta on saatavilla ajantasaiset kustannusennusteet ja verottajan vaatimat urakkailmoitukset.

Allianssit

Palvelemme allianssimallin pääperiaatteita kustannushallinnan näkökulmasta. Läpinäkyvä tiedonkulku kaikille sidosryhmille edistää koko hankkeen edistymistä ja mahdollistaa innovatiivisten ratkaisujen löytämisen hankkeen toteuttamiseksi.

Asiakkaitamme

Ota yhteyttä myyntiimme

Tutkimukset osoittavat, että yli 70% kaikista rakennus- ja kiinteistöalan hankkeista ylittää budjetin vähintään 5%. Me haluamme auttaa juuri sinua projektissasi – jos sinulla on haaste, meillä on osaaminen ja työkalut sen ratkaisemiseksi!