Den naturliga partnern för lösningar av projekt och kostnads­hantering

Effektivisera och säkra era projektledningsmetoder med proaktiv kostnadshantering, automatiserade arbetsflöden och oöverträffad projekttransparens.

Läs merKontakta oss

Vi kan hjälpa er med

Cost management

Projekt och kostnadshantering

Scudo Pro erbjuder snabb, säker och aktiv kostnadshantering i projekt som löser problem i processer samt ökar möjligheten för insikt och uppföljning i rätt tid för enstaka projekt eller hela portföljer.

Cost estimation

Kostnadskalkyler

Bidcon är kalkylprogrammet som gör det enkelt att räkna på jobb och lämna anbud, och ökar tryggheten och tillförlitligheten under hela projektets livscykel.

Project management

Resursplanering

Powerproject skapar enkelt professionella tidplaner som du styr ditt projekt med. Det kraftfulla och lättarbetade systemet skapar ständigt nya möjligheter för dig som arbetar med tidsplanering. Genom uträknade kalkyler och analyser kommer ni fram till hur ni på bästa sätt fördelar resurser och tillgångar inför ett nytt projekt eller ny period.

Gör dina projekt mer hanterbara, förutsägbara och ekonomiskt lönsamma

Scudo Solutions erbjuder bättre projektkontroll, möjliggör snabbare och mer aktiv kostnadskontroll samt åtgärdar det som ofta saknas i processerna med kontinuerliga flöden med hjälp av flaggskeppet Scudo Pro. Ökad och anpassad insikt och uppföljning i alla skeden och alla led när som helst ger tid att agera. Global forskning visar att drygt 70 % av alla bygg- och fastighetsindustriprojekt överskrider budgeten med minst 5 %.
Vi erbjuder processkontroll från vaggan till graven genom att kombinera den senaste tekniken och kundfokuserade experttjänster, vilket hjälper er att hålla koll på investeringsprojektet och kostnadshanteringen.

KOSTNADSHANTERADE PROJEKT

EURO VÄRD AV HANTERADE PROJEKT

%

kundbehållningsgrad

år av samlad expertis inom projekt- och kostnadshantering

Scudo Pro

Utveckla och förbättra er kostnadshantering

Scudo Pro är en 100 % webbaserad mjukvara som ger dig en möjlighet att hålla dina projekt inom budget. Lösningen möjliggör även förvaltning av projektportfölj och analys av faktiska kostnader mot beslutade kostnader. Kostnadshantering kan bli enklare än någonsin, med Scudo Pro!

Ledande experter inom lösningar för kostnadshantering av investeringsprojekt

Scudo Solutions är ett finskbaserat teknikföretag specialiserat på projektkostnadshanteringstjänster och systemutveckling som nu även finns etablerade i sverige. Med erfarenheten av att hantera fler än 50 000 projekt värda över 15 miljarder euro möjliggör vi besparingar på upp till 5 % av projektkostnaderna inom bygg- och fastighetsbranschen.

Era projekt är vår passion

Kostnadshantering ligger i vårt DNA, och vi bryr oss om ditt projekt som om det vore vårt eget. Vi erbjuder uppdaterade kostnadsprognoser och integrationer med kundens övriga informationssystem. Enkel användarhantering och enhetlig rapportering möjliggör anpassad åtkomst till systemet för berörda intressenter för att effektivisera och förbättra organisationens verksamhet.

Fastighetsägare

Alla fastighetsägarens projekt (nyproduktion och renoveringar) kan hanteras på samma ställe, vilket möjliggör en effektivare portföljförvaltning (investeringsprogram).

Industri

Flexibla och anpassade lösningar för stora och komplexa byggprojekt möjliggörs genom projektstruktur och uppdaterade kostnadsprognoser efter projektorganisationens behov.

Entreprenörer

Alla entreprenörens projekt centraliseras i en gemensam databas, vilket möjliggör entreprenörens viktigaste verktyg: jämförelse av budget, ÄTA/PM, beslutade- och faktiska kostnader samt projektets lönsamhet.

Konsulter

Flexibelt kostnadshanteringssystem som låter dig kontrollera, distribuera och rapportera din uppdragsgivares projekt. Färdiga eller skräddarsydda rapporter gör arbetet mer effektivt.

Hälsa och sjukvård

Vår kostnadshanteringslösning skalar från enskilda sjukhusprojekt till att hantera hela projektportföljen (nybyggnation och ombyggnad). Vi erbjuder driftskostnadsprognoser för effektivare enskilda projekt, medan projektportföljhantering möjliggör effektiv årlig budgetering, prognoser och omfattande rapportering och jämförelser av alla projekt.

Kommuner och regioner

Alla infrastruktur- och fastighetsprojekt kan finnas på ett ställe. Projektportföljen kan filtreras och rapporteras per enhet och enligt olika kriterier, såsom region, projektledare, bransch, grupp eller område. Uppdaterade kostnadsprognoser och enkla rapporter som krävs av andra myndigheter finns tillgängliga för varje projekt.

Partnering (alliansprojekt)

Vi möter alliansmodellens alla huvudprinciper ur kostnadshanteringens perspektiv, vilket möjliggör transparent informationsflöde till alla intressenter så att man dra nytta av och hitta innovativa lösningar i genomförandet av hela projektet.

Några framgångshistorier

Scudo Pro låter oss centralisera projektledning, vilket gör våra processer mer effektiva och enkla. Med Scudo Pro får vi standardrapporter på alla våra projekt.

Det var fantastiskt att se hur Scudo Solutions levererade systemet inom den överenskomna tidsplanen och under den budgeterade kostnaden.

Aki Havia

Direktör, investeringsprojekt - SYK Oy

Sweco PM Oy använder Scudo Pro för kundprojektkostnadshantering och rapportering till slutkund. Som den moderna lösningen ersätter Scudo Pro våra gamla kostnadskontrollverktyg.

Jaakko Jauhiainen

Affärsutvecklingsdirektör - Sweco PM Oy

Keva skaffade Scudo Pro för den ekonomiska förvaltningen av investeringsprojekt inom renovering och nybyggnation av investeringsfastigheter och för att förbereda investeringsbeslut om renovering.

Scudo Pro har till stor del uppfyllt alla våra behov, och systemet används i stor utsträckning av fastighetsförvaltare, utvecklare, konsulter och Kevas egen fastighetsenhetspersonal. Keva och fastighetsförvaltningskontoren har flera ekonomistyrningsintegrationer på plats för Scudo Pro, vilket gör det dagliga arbetet mycket enklare.

Systemet ger olika fastighetsbolag utmärkt investeringsinformation i ett centralt system för beslutsfattande med heltäckande rapportering.

Petri Suutarinen

Chef för fastigheter - Keva

Några av våra kunder

Kontakta oss

70 % av alla projekt går minst 5 % över budget, visar internationell statistik. Vi kan, vi vill och vi bryr oss – du har problemet och vi har lösningen!