Scudo Solutions Oy

Scudo Solutions Oy

Projektien kassavirtaennusteen laadinta ja ylläpitäminen

Tutustu projektien kassavirran tehokkaaseen laatimiseen ja ennustamiseen.

 Kerromme mm.

  • budjetin oletusjaksotus ja kassavirtaennusteen ylläpitäminen
  • käyttäjän erikseen valitsemat nimikkeet manuaaliseen päivittämiseen
  • projektin kassavirtaraportointi ja projektiportfolion rahoitussuunnitelma.

Budjetin oletusjaksotus ja kassavirtaennusteen ylläpitäminen

  • Etupainoinen, normaali ja takapainoinen S-käyrä
  • Lineaarinen tasajako
  • Kassavirtaennusteen ylläpitäminen edellä mainittujen ennusteiden suhteessa.

Käyttäjän erikseen valitsemat nimikkeet manuaaliseen päivittämiseen

  • Manuaalinen päivitys
  • Maksuerätaulukoiden hyödyntäminen.

Projektin kassavirtaraportointi ja projektiportfolion rahoitussuunnitelma

  • Projektikohtainen kassavirta-analyysiraportointi
  • Tietojen hyödyntäminen portfolioraportoinnissa (tuleva rahoitustarve).