Förbättra kostnadshanteringen i projekt

Scudo Pro är en enkel, effektiv och mångsidig 100 % molntjänst som hjälper dina projekt att hålla budgeten. Den aktiva kostnadskontrollen som utförs med Scudo lämpar sig utmärkt för alla typer av projekt, både för fastighetsägare, industri, byggherrar, entreprenörer samt projekt- och verksamhetskonsulter.

Med Scudo Pro kan dina projekt hålla budget

Du kan enkelt hantera och kontrollera både enskilda projekt och hela projektportföljen samt samla alla dina projekt och användare på ett ställe. Scudo Pro integreras snabbt, enkelt och billigt med andra system, och vi erbjuder både svensk, engelsk och finsk implementering och utbildningsservice som del av din support.

Aktiv kostnadshantering

BUDGETERING OCH SLUTKOSTNADSPROGNOSER

 • Budgeterade kostnader övervakade på önskad nivå: summanivå, detaljnivå eller á-prislistor
 • Håll den slutliga kostnadsprognosen uppdaterad med hjälp av flera tillgängliga prognosmetoder

FAKTISKA KOSTNADER

 • Faktiska kostnader består av inköpsfakturor och andra verkställda kostnadsposter för projektet (t.ex. organisationens interna kostnader)
 • Beställningar och fakturor importeras vanligtvis med automatisk integration från ekonomisystem

CASHFLOW/KASSAFLÖDESBERÄKNINGAR (ANALYS OCH PROGNOS)

 • Cashflow är en viktig del för kostnadsplanering, analys och prognoser
 • Kassaflödesprognosen finns på projektnivå och ner till enskilda artiklar
 • Ange det förväntade kassaflödet (S-kurva modellen) och håll prognosen uppdaterad med lättanvända massredigeringsfunktioner

DYNAMISK RAPPORTERING PÅ PORTFÖLJ-, PROJEKT- ELLER DETALJERAD NIVÅ

 • Moderna öppna REST API-gränssnitt
 • Statussammanfattningar
 • Rapporter kan genereras i PDF-, Excel- och CSV-format
 • Trafikljusmätare (KPI)

BESLUTADE KOSTNADER

 • Att analysera och hantera beslutade kostnader spelar en nyckelroll i aktiv kostnadshantering
 • Hur stor del av budgeten eller prognosen är redan beslutad, och hur stor andel har obeställda arbeten och ej genomförda upphandlingar

AKTIV KOSTNADSHANTERING

 • Dynamisk projektindelning (nomenklatur/littera och struktur/hierarki)
 • Anpassningsbar projektuppdelning är ryggraden i aktiv kostnadshantering och rapportering, vilket möjliggör den önskade noggrannheten i kommunikationen för varje projekt
 • Med Scudo Pros flexibilitet är det lätt att redigera struktur och nomenklatur även under projektets gång

INTEGRATIONER MED OLIKA VERKTYG FÖR FINANSIELL FÖRVALTNING

 • Öppet REST-API, färdiga integrationer med bl.a.: Basware, eFina, Hogia, Jeeves, Lemonsoft, MS Dynamics, Procountor, Raindance, Rondo, SAP, Visma Business, Visma Fivaldi, Visma Netvisor, etc.

OBLIGATORISKA ANMÄLNINGAR TILL MYNDIGHETER

 • Scudo Pro innehåller alla element som krävs för att skapa rapporter och anmälningar om de byggtjänster som hanteras i projektet (entreprenörsrapport)
 • Automatiska materialguider vägleder användaren, hjälper till att undvika misstag och ser till att varje rapport är formellt korrekt
 • Scudo Pro möjliggör enkel rapportering direkt till myndigheternas databaser i Finland. OBS: Funktionen är inte lanserad i Sverige ännu.

Övriga funktioner

Bidcon
 • Hög säkerhetsnivå
 • Hantera användares tillgång och rättigheter i dina projekt enkelt och transparent
 • Aktiv inkomsthantering (t.ex. nettokassaflöde)
 • Integrerad PM/ÄTA hantering
 • Visa entreprenörsrapporter i realtid
 • Tillförlitlig insyn och rapportering vid partnering
 • Uppdaterad leverantörsinformation med ett knapptryck
 • Årlig planering och budgetering av organisationens framtida investeringar
   • Uppgiftsplanering (GANTT-diagram)
   • Importera data från t.ex. en CSV-fil
   • Betalningsscheman, nomenklaturer, företag, order, fakturor, prognosnoteringar m.m.
   • Upphandlingsledning
   • Hantera upphandlingsplaner, avropsplaner och årsavtal enkelt
   Bidcon

   ”Scudo Pro ger oss möjlighet till centraliserad projektledning, vilket gör de processer vi använder enklare och mer effektiva. Med Scudo Pro får vi dessutom snabbt standardrapporter på alla projekt.”

   Aki Havia
   Direktör, utveckling och underhåll – Finska Universitetsfastigheter

   Era projekt är vår passion

   Kostnadshantering ligger i vårt DNA, och vi bryr oss om ditt projekt som om det vore vårt eget. Vi erbjuder uppdaterade kostnadsprognoser och integrationer med kundens övriga informationssystem. Enkel användarhantering och enhetlig rapportering möjliggör anpassad åtkomst till systemet för berörda intressenter för att effektivisera och förbättra organisationens verksamhet.

   Fastighetsägare

   Alla fastighetsägarens projekt (nyproduktion och renoveringar) kan hanteras på samma ställe, vilket möjliggör en effektivare portföljförvaltning (investeringsprogram).

   Industri

   Flexibla och anpassade lösningar för stora och komplexa byggprojekt möjliggörs genom projektstruktur och uppdaterade kostnadsprognoser efter projektorganisationens behov.

   Entreprenörer

   Alla entreprenörens projekt centraliseras i en gemensam databas, vilket möjliggör entreprenörens viktigaste verktyg: jämförelse av budget, ÄTA/PM, beslutade- och faktiska kostnader samt projektets lönsamhet.

   Konsulter

   Flexibelt kostnadshanteringssystem som låter dig kontrollera, distribuera och rapportera din uppdragsgivares projekt. Färdiga eller skräddarsydda rapporter gör arbetet mer effektivt.

   Hälsa och sjukvård

   Vår kostnadshanteringslösning skalar från enskilda sjukhusprojekt till att hantera hela projektportföljen (nybyggnation och ombyggnad). Vi erbjuder driftskostnadsprognoser för effektivare enskilda projekt, medan projektportföljhantering möjliggör effektiv årlig budgetering, prognoser och omfattande rapportering och jämförelser av alla projekt.

   Kommuner och regioner

   Alla infrastruktur- och fastighetsprojekt kan finnas på ett ställe. Projektportföljen kan filtreras och rapporteras per enhet och enligt olika kriterier, såsom region, projektledare, bransch, grupp eller område. Uppdaterade kostnadsprognoser och enkla rapporter som krävs av andra myndigheter finns tillgängliga för varje projekt.

   Partnering (alliansprojekt)

   Vi möter alliansmodellens alla huvudprinciper ur kostnadshanteringens perspektiv, vilket möjliggör transparent informationsflöde till alla intressenter så att man dra nytta av och hitta innovativa lösningar i genomförandet av hela projektet.

   Några av våra kunder

   Kontakta oss

   70 % av alla projekt går minst 5 % över budget, visar internationell statistik. Vi kan, vi vill och vi bryr oss – du har problemet och vi har lösningen!