Kundupplevelser

Scudo Pro används i flera objekt inom industrier, fastighetsverksamhet och infrastrukturprojekt. Huvudanvändargruppen utgörs av byggherrar, investerare samt konsultbyråer som betjänar dem.