Lösningar för projekt och kostnadshantering

Gör dina projekt kontrollerbara, förutsägbara och ekonomiskt lönsamma med vår säkra, moderna, enkla och kostnadseffektiva skräddarsydda programvara och tjänster.

Vi erbjuder kunnandet och lösningarna baserade på analys och erfarenhet genom att kombinera moderna tekniker och arbetsflöden, i syfte att stärka kundens processer och öka vinsten.

 

av alla projekt utan våra lösningar överstiger budget

Säkra sinnesfrid genom att ha kontroll över dina projekt

besparingar av projektkostnader är möjliga

Se till så att dina projekt kan slutföras inom budget

månaders återbetalningstid av investeringen

Byt ut din gamla kostnadsövervakning till en modern proaktiv kostnadshantering

Bli projektledaren som alltid levererar projekten i tid och inom budget

Scudo Pro

Scudo Pro | Kostnadshantering

Scudo Pro är en 100% webbaserad mjukvarulösning lagrad i molnet som håller dina projekt inom budget. Aktiv kostnadshantering betjänar särskilt investeraren såväl som den utförande organisationen och gör rapporteringen enklare för alla inblandade.

Mjukvaran är idealisk för fastighetsägare, projektadministratörer, entreprenörer och konsulter. Kostnadskontroll blir enklare än någonsin, tack vare Scudo Pro!

Scudo Pro
 • Enkel och aktiv kostnadshantering
 • Beslutade och faktiska kostnader
 • Effektiv hantering av ÄTA/PM
 • Redovisning per projektindelning
 • Aktiv prognos av kostnaderna vid färdigställande
 • 100% säker molntjänst
 • Skalbar och flexibel lösning
 • Alla projekt på ett ställe
 • Fleranvändare – Multiprojektlösning
 • Stödjer och förbättrar organisationens verksamhet
 • Kostnadseffektiva integrationer med andra system
 • Harmonisering av rapportering (BI)
 • Arbetsprogram och investeringsplanering
 • Kassflödesberäkning (Cashflow)
 • Obligatoriska anmälningar och rapporter till myndigheter (bara i Finland ännu)

Utbildning | Få ut det mesta av din lösning

Utbildning genomförs efter kundens behov eller som standardkurser. Om du behöver skräddarsydd utbildning, vänligen kontakta din kontoansvarig eller kontakta oss för frågor.

Scudo Solutions Grund 1

 • Att sätta upp projekt
 • Kostnadshanteringsstruktur
 • Grundläggande budgetering och kostnadsprognoser
 • Hantering av PM/Händelser
 • Inköpsorder och fakturahantering

Scudo Pro Grund 2

 • Grunderna i budgetering med flerdimensionella strukturer
 • Kassaflödesdefinitioner och variabler för prognostisering av slutlig kostnad
 • Årskontrakt, inköpsuppgifter och orderformulärhantering
 • Kontroll av enhetsprisavtal och information om kundansvar

Sagt om oss

Det var fantastiskt att se hur Scudo Solutions levererade systemet inom den överenskomna tidsplanen och under den budgeterade kostnaden.

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (Finska Universitetsfastigheter)

Systemet ger olika fastighetsbolag utmärkt investeringsinformation i ett centralt system för beslutsfattande med heltäckande rapportering.

Keva

Som en modernare lösning kommer Scudo Pro att ersätta våra gamla kostnadskontrollverktyg.

Sweco PM Oy

Kontakta oss

70 % av alla projekt går minst 5 % över budget, visar internationell statistik. Vi kan, vi vill och vi bryr oss – du har problemet och vi har lösningen!