Scudo Solutions Oy

Ammattitaito palveluksessasi

Scudo Solutions Oy on projektinhallintaratkaisuihin ja konsultointiin erikoistunut asiantuntijayritys. Yrityksen avainhenkilöstöllä on yhteinen vuosikymmenien kokemus projektinhallintajärjestelmien toimittamisesta ja konsultoinnista investointihankkeisiin useilla eri toimialoilla. Perustajaosakkaat ovat aiemmin toimineet yhdessä mm. CMPro –kustannusohjaus ja Planet – aikatauluhallintatuotteiden kehityksessä ja konsultoinnissa.

Yrityksen päätuote on Scudo Pro –järjestelmä, joka tuotiin markkinoille loppuvuodesta 2013. Lyhyessä ajassa tuote on vakiinnuttanut paikkansa kotimaisessa projektinhallintakentässä, ja saanut laajan käyttäjäkunnan teollisuuden, kiinteistöliiketoiminnan ja infra-rakentamisen hankkeissa.

Lisäksi edustamme Suomessa Elecosoftin Ruotsissa heidän kehittämäänsä Bidcon -kustannuslaskentaratkaisua, sekä englantilaista Powerproject -aikataulutus ja resurssien hallintaratkaisua.

Omien resurssien sekä kumppani- ja alihankintaverkostomme avulla yritys pystyy takaamaan laadukkaat toimitukset ja tukipalvelut.