Scudo Solutions Oy

Expertis till din tjänst

Scudo Solutions Oy är ett expertföretag som har specialiserat sig på projektledningslösningar och rådgivning. Företagets nyckelpersonal har tillsammans flera årtionden av erfarenhet inom leverans av projektledningssystem och rådgivning till investeringsprojekt inom olika branscher. Stiftande delägare har tidigare jobbat tillsammans med bland annat utveckling och rådgivning av CMPro-kostnadsstyrningen och Planet-tidsplaneringsverktyg.

Företagets huvudprodukt är Scudo Pro-systemet, som lanserades på marknaden i slutet av 2013. På kort tid har produkten befäst sin plats inom det inhemska projektledningsområdet och fått en bred användargrupp i projekt inom byggnation, fastighetsaffärsverksamhet och infrabyggande.

Dessutom representerar vi i Finland det Bidcon-kalkylprogram som Elecosoft utvecklat i Sverige, samt det engelska tidsplanerings- och resurshanteringsverkyget Powerproject.

Genom egna resurser samt samarbets- och underleverantörsnätverk kan företaget garantera högkvalitativa leveranser och stödtjänster.